Naši třeťáci si v hodinách prvouky hrají na malé vědce. Při výuce tématu “živá a neživá příroda” zkoumají vzorky nerostů, popisují koloběh vody v přírodě nebo pozorují stonek rostlin pod mikroskopem. Své poznatky pak velmi úhledně s obrázky zapisují do sešitu.

 

Nahoru ↑