Na 1. Základní škole Holešov má dlouholetou tradici rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Z tohoto důvodu je škola již po několik let pověřena organizováním okresních kol  matematických soutěží. Nejinak tomu bylo i v letošním  školním roce. Také letos jsme za finanční podpory ministerstva školství i přes nepříznivou situaci většinu okresních kol zorganizovali, třebaže jen distanční formou. Mile nás překvapil zájem žáků a pedagogů v našem okrese i o tuto formu soutěže.

Poslední soutěž probíhala  19. 5. 2021 už prezenční formou. V tento den si žáci 5. ročníků změřili své síly v okresním kole matematické olympiády. Do okresního kola se zapojilo 42 žáků z 10 škol okresu. V průběhu 90 minut museli žáci vyřešit 3 úlohy, v nichž museli prokázat své schopnosti logicky myslet a své řešení zdůvodnit. Jednu z úloh, které žáci řešili, vám předkládáme:

Petr přinesl deseti kamarádům sáček bonbónů, a ty jim rozdělil tak, že každý dostal stejně. Poté si uvědomil, že v sáčku měl nejmenší možný počet bonbónů, které bylo možné rozdělit také tak, že by každý z kamarádů dostal jiný (avšak nenulový) počet. Určete, kolik bonbónů bylo původně v sáčku, a uveďte příklad druhého zmiňovaného způsobu rozdělení.

 Doufáme, že jste při jejím řešení byli stejně úspěšní jako žáci 5. ročníků.

Těší nás, že v této náročné konkurenci uspěla i žákyně  naší školy Julie Macešková, která obsadila krásné 3. místo v rámci okresu.

Procházková Libuše, vedoucí předmětové komise matematiky

Nahoru ↑