Základní kámen obecné a měšťanské školy byl položen 2. června 1888. Stavba, vybudovaná stavitelem Antonínem Fišerem, byla otevřena 15. září 1889 a prvním ředitelem školy se stal Jan Rozsypálek.

V roce 1907 byla škola rozdělena. V jedné její polovině se učily dívky a ve druhé chlapci, proto škola měla a má v průčelí dva vchody, mezi nimiž byla dělící zeď. Po dvaceti letech svého trvání již škola nestačila narůstajícímu počtu žáků, a proto byla v jejím sousedství roce 1911 otevřena nová škola pro vzdělávání dívek. O té doby je zvykem říkat 1. Základní škole Holešov „chlapecká“ a sousední 2. Základní škole Holešov “dívčí“.

Za dlouhou dobu trvání prožívala škola doby radostné, ale i smutná období dvou světových válek. Těžké období I. světové války zanechalo své stopy ve výuce. Chyběli učitelé, kteří bojovali na různých frontách, celá řada dětí ztratila své otce. Škola sloužila pro potřeby armády a v tělocvičně byl umístěn vojenský lazaret. Projevil se i citelný nedostatek jídla a ošacení, ve školách byly pořádány sbírky ve prospěch vdov a sirotků. Válka byla mimořádnou zkouškou pro žáky i učitele, proto byl její konec přijat s velkým nadšením.

První republika přinesla doby klidnější i těžší. Období hospodářské krize vystřídala šířící se hrozba fašismu. Po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939 se poměry ve škole značně zhoršily. Z pohraničí, Slovenska a Podkarpatské Rusi se sem přistěhovala řada rodin a jejich děti posílily početní stavy škol. Do škol proniká němčina a přestává se vyučovat dějepisu. Velká část prostoru školy, zejména na konci války, sloužila nacistické armádě.

Během poválečných let prošlo celé školství několika změnami školské soustavy. Mění se i naše škola. Od roku 1958 dochází ve školní budově a jejím zařízení k řadě oprav. Jsou budovány nové šatny, zřízeny pracovny fyziky, chemie a nová dílna. V letech 1972-1973 proběhla za plného provozu generální oprava. Bylo instalováno ústřední topení, vyměněny dveře a okna, opravena elektroinstalace.

Od počátku 80. let je škola dále modernizována a průběžně vybavována potřebnou didaktickou technikou i novým nábytkem. V roce 1984 bylo slavnostně otevřeno nově opravené hřiště za budovou školy. Bylo vybaveno asfaltovým povrchem, běžeckou dráhou, místem pro hod koulí, dvěma doskočišti pro skok daleký, mobilními stojany pro košíkovou, osvětlením pro večerní sportování a malou tribunou. Zbylo místo i na nevelké hřiště pro výuku dopravní výchovy. Prostory školy postupně opět nedostačovaly počtu žáků. Proto se vyučovalo také ve 2 třídách zřízených v budově Ústřední školní jídelny, později dojížděli žáci tří tříd I. stupně do školy v Dobroticích, po roce 1989 se využívala i uvolněná pionýrská klubovna ve Smetanových sadech.

Nedostatek prostor vyřešilo zbourání sousedních jeslí, zabrání pozemku „dopravního hřiště“ a ke stávající budově se připojila nová přístavba. Základní kámen byl položen v roce 1994, v roce 1995 byla  přístavba školy s dvaceti třídami a sportovní halou otevřena. Tím začíná v historii školy nová etapa.

Nahoru ↑