Dne 15.6.2021 proběhlo v naší škole v tělocvičně slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov. Malí čtenáři dostali knihu ze speciální edice, pamětní list a složili čtenářský slib.

D. Solařová, vedoucí vychovatelka

Nahoru ↑