Pro žáky 9. ročníku nastává období rozhodování nad volbou své budoucí profesní orientace. Vybírají si zaměření svého studia a školu, která bude nejlépe odpovídat jejich představám.

Při rozhodování jim mohou pomoci i dvě akce, kterých se v měsíci říjnu zúčastnili.

Byla to beseda Informačního poradenského střediska pro volbu povolání, kterou na naší škole vedly pracovnice Úřadu práce Kroměříž. Druhou akcí byla Holešovská přehlídka středních škol a pracovních příležitostí. Zástupci jednotlivých škol představili své školy, poskytli informace, rady a informační materiály. Žáci si mohli některé činnosti sami vyzkoušet – namíchat lahodný koktejl, nechat se učesat od budoucích kadeřnic, prohlédnout si práce studentů ze dřeva a kovu. K vidění byla práce na tvorbě intarzie.

Nabídka byla opravdu velmi pestrá, můžeme tedy doufat, že obě akce pomohou žákům v rozhodování a že si naši žáci vyberou školu i budoucí profesi podle svých představ.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Nahoru ↑