Třída s rozšířenou výukou matematiky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE ve čtvrtek 20. května 2021 od 14:00 hodin. Zájemci se sejdou před novou budovu, přinesou si psací a rýsovací potřeby.

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů z přijímacích zkoušek a za prospěch.

 

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE ve středu 19. května 2021 od 14:00 hodin. Zájemci se sejdou na atletickém stadionu.  Přinesou si cvičební úbor.

Disciplíny přijímacího řízení

  1. Atletika:60 m, 600 m – dívky, 800 m – chlapci, skok daleký, hod kriketovým míčkem

    Kondiční testy: člunkový běh, překážkový běh, skok z místa, hod plným míčem, skok přes švihadlo (2 min), leh-sed (1 min), přihrávky s míčem

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů v obou disciplínách.

Nahoru ↑