V původní staré budově probíhá výuka žáků prvního stupně. Třídy i ostatní prostory jsou postupně renovovány, můžete si je  prohlédnout v naší fotogalerii.

Ve staré části budovy se nachází také malá tělocvična (v r. 2020 probíhá její rekonstrukce), cvičná kuchyňka (renovovaná v roce 2017), místnosti pro školní družinu; v prvním patře kancelář školy a ředitelna.

V nové přístavbě probíhá od roku 1995 výuka žáků druhého stupně. V této nové budově se nachází 12 tříd a odborné pracovny a laboratoře přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu. Pro výuku jazyků jsou využívány 3 odborné učebny, jedna je navíc vybavena sluchátkovými boxy (učebny byly rekonstruovány z projektu IROP v roce 2019). V rámci výuky všech předmětů jsou využívány 4 učebny výpočetní techniky (modernizovány taktéž z projektu IROP 2019). V nové budově je umístěna rovněž učebna výtvarné výchovy a učebna hudební výchovy s nahrávacím studiem a velká sportovní hala s horolezeckou stěnou. V suterénu se nachází učebna dílen pro práci se dřevem, která byla v roce 2015 renovována z projektu s přispěním ESF a státního rozpočtu.Tyto odborné pracovny si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Třídy I. i II. stupně jsou vybaveny interaktivními tabulemi s dataprojektorem a tabulemi keramickými.

V přízemí nové přístavby se nachází školní klubovna, v atriu jsou umístěny automaty na mléčné výrobky a na zdravé svačiny.

Od školního roku 2014 – 15 má škola další pracoviště pro školní družinu: sídlí v prostorách nad Ústřední školní jídelnou.

Nahoru ↑