Středu 12. dubna strávili žáci všech 7. tříd i se svými třídními učitelkami na atletickém stadionu. Slunečné počasí jako na objednávku nám umožnilo uspořádat skvělou sportovní akci, při které si děti vyzkoušely několik atletických disciplín a učitelé tělocviku si ověřili, kdo by mohl naši školu reprezentovat na blížících se atletických závodech. Děti běžely „šedesátku“, skákaly do dálky, házely kriketovým míčkem a na závěr celé třídní kolektivy běžely štafetu 22 x 100 m!

Celé dopoledne proběhlo v přátelské náladě, děti sportovaly ve skupinách náhodně namíchaných napříč třídami, takže měly možnost lépe poznat své vrstevníky. Žádná rivalita nikoho nestresovala, až závěrečná štafeta rozproudila emoce a vyvolala hlasité povzbuzování, neboť každý si byl vědom, že bojuje za celý kolektiv, a snažil se o co nejlepší výkon. Poslední hodinu na stadionu pak děti trávily dle svého zájmu – někteří hráli fotbal, někteří si pinkali míčem, jiní zkoušeli akrobatické kousky na obrovské žíněnce a někteří tancovali. V závěru dne pak proběhlo symbolické vyhodnocení jednotlivých disciplín a potěšující bylo, že se na pomyslných stupních vítězů ocitli žáci ze všech čtyř tříd!

Třídní učitelky 7. tříd

Nahoru ↑