PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE v úterý 2. června 2020 od 14:00 hodin . Zájemci se sejdou na atletickém stadionu, v případě nepříznivého počasí před budovou školy. Přinesou si cvičební úbor.
Třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy byla zřízena poprvé pro 6. ročník ve školním roce 1999 – 2000.

Výuka v těchto třídách je vhodná pro žáky, kteří se zajímají o různé druhy sportu, jsou pohybově nadaní, upřednostňují a vyžadují větší míru sportovních činností ve výuce. Žáci těchto tříd nás pravidelně reprezentují ve všech místních, okrskových, okresních i krajských sportovních soutěžích, kde dosahují velmi dobrých výsledků.

Učební plán je v těchto třídách rozšířen o sportovní hry a sportovní trénink.

  • Žáci se věnují volejbalu, florbalu, kopané, basketbalu, atletice, gymnastice, kondičním cvičením, aerobiku.
  • V 6. a 7. ročníku se žáci zúčastňují týdenního sportovního kurzu. Náplní jsou kromě klasických kolektivních her i různé sportovní činnosti v přírodě jako orientační běh, turistika a cyklistika a jiné.
  • V 8. a 9. ročníku probíhá sportovní kurz například formou sportovních aktivit ve Sportcentru Holešov (spinning, plavání, posilování, squash).

Disciplíny přijímacího řízení

1. Atletika: 60 m, 600 m – dívky, 800 m – chlapci, skok daleký, hod kriketovým míčkem
2. Kondiční testy: člunkový běh, překážkový běh, skok z místa, hod plným míčem, skok přes švihadlo (2 min), leh-sed (1 min), přihrávky s míčem

O přijetí rozhoduje celkový počet dosažených bodů v obou disciplínách.

Učební plán tříd s rozšířenou tělesnou výchovou

žádost o přestup do 6. třídy – naši žáci

žádost o přestup do 6. třídy – naši žáci

Žádost o přestup žáka do 6. roč

Žádost o přestup žáka do 6. roč

Nahoru ↑